Administracja Ligi IRG DTM 2020 - OGŁOSZENIA

02/04/2020 - 22:10
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 617
Registration: 09/03/2013 - 17:27
tu wieści
24/04/2020 - 10:17
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 617
Registration: 09/03/2013 - 17:27
Z uwagi na spore zainteresowanie prosimy kierowców o zaznaczenie w panelu kierowcy GT pod awatarem "Wystartuje"
Da to nam przejrzysty obraz tego ilu kierowców możemy spodziewać się na starcie w Zolder. Czy musimy już myśleć o drugim serwerze na niedzielę.
Zespoły DTM prosimy o jak najszybsze pomalowanie swoich aut. Ten pierwszy wyścig przymkniemy oko ale przy drugim kierowcy w zespołach będą mieli wymóg posiadania tych malowań, brak malowań może spowodować że zostaną zabrane punkty.
Regulamin pkt 3.8. Zespoły muszą używać własnych malowań.
10/05/2020 - 17:25
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 617
Registration: 09/03/2013 - 17:27
Jeszcze raz ...

Nasze serwery mają podłączoną wtyczkę pogodową.
Wtyczka korzysta z serwisu openweathermap.org.


Our server are connected with weather plugin.
The weather plugin uses openweathermap.org data.
18/05/2020 - 23:06
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 617
Registration: 09/03/2013 - 17:27
Hasło na serwer IRG DTM w "panelu kierowcy" pod daną serią.
Password for IRG DTM server in "driver panel" in the series.

Lauzitzring replays here:
- R1 link
- R2 link
Edited by: IRG Administration - Mon, 18/05/2020 - 23:08
19/05/2020 - 23:55
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 617
Registration: 09/03/2013 - 17:27
WAŻNE:

1. Od dnia dzisiejszego tory będą się pobierały automatycznie przy wejściu na serwer.
2. Również w przypadku update toru - automatycznie zostanie pobrany i zainstalowany tor.
3. Nie ma więc od dzisiaj potrzeby informowania o ewentualnych przyszłych update'ach torów.
4. Skiny będą pobierane tradycyjnie przez IRG tool, a informacje o update'ach skinów dalej będą się pojawiać.
5. Na serwery są też założone hasła, które widać w panelu kierowcy pod odpowiednią serią.
6. Replaye z wyścigów będą się ukazywać w przypiętym temacie pod podanym linkami:


Formuła: link
DTM: link

________________________________________________________________________

IMPORTANT:

1. From today the tracks will be downloaded automatically when entering the server.
2. Also in the case of track update - the track will be automatically downloaded and installed.
3. There is no need to inform about any future track updates from today.
4. Skins will be downloaded traditionally via the IRG tool, and skin update information will continue to appear.
5. Passwords are also set on the servers, it can be seen in the driver panel under the appropriate series.
6. Replays from the races will appear under the following links:


Formula: link
DTM: link
Edited by: modlicha - Wed, 20/05/2020 - 01:57